zvukové izolace

Zvukové izolace

Ochrana proti zvuku je velmi složitá záležitost, protože zvuk se ze zdroje hluku šíří všemi směry, nejen prostupem konstrukcí např.příčkou nebo stropem, ale také okolními nosnými konstrukcemi, do kterých jsou stropy nebo příčky ukotveny.

Jako zvuková izolace se nejlépe hodí materiály s vyšší objemovou hmotností a nejčastěji se používá čedičová minerální vata. Tyto materiály vyrábí firma ROCKWOOLKNAUFINSULATION.

Kročejová izolace

O kročejové neprůzvučnosti mluvíme tam, kde dochází k přímému kontaktu stavební konstrukce se zdrojem hluku. Týká se to hlavně podlah, kdy chůzí nebo pádem předmětu vzniká kročejový hluk. Tento problém se nejlépe vyřeší tzv. plovoucí podlahou, kdy mezi nosnou část podlahy a nášlapnou vrstvu položíme po celé ploše
kročejovou izolaci např. Rockwool Steprock nebo Nobasil PTN.

Tato problematika popsána v brožuře firmy ROCKWOOL - Podlahy a trámové stropy a Akustická podlaha Akufloor, kde je popsána konstrukce podlahy s OSB deskami.

Zvuková izolace příček a předstěn

Tam, kde dochází k přenosu zvuku z místnosti do místnosti, mluvíme o vzduchové neprůzvučnosti. Zvuková energie vzniká v prostorovém zdroji hluku a přenáší se stěnou, stropem, spárami a okolními konstrukcemi. Vlastnost konstrukce zvukově izolovat dvě sousední místnosti z hlediska zvuku přenášeného vzduchem se nazývá vzduchová neprůzvučnost Rw, čím je tato hodnota vyšší, tím lépe.

Na tyto účely jsou určené minerální desky z kamenné vlny Rockwool Airrock ND, které vkládáme do sádrokartonové příčky nebo předstěny. 


Home