tepelné izolace

Tepelná izolace


Jak již z názvu tepelná a zvuková izolace vyplývá, tyto materiály brání prostupu tepla stavebními konstrukcemi budov, a tím šetří náklady na vytápění v zimním období a zároveň snižují přehřívání interiéru v letním období. Zároveň mají některé tyto materiály výborné akustické vlastnosti.

Tepelná izolace na bázi skelného vlákna


V naší nabídce najdeme tepelné izolace na bázi skelného vlákna, které se používají do šikmých střech, příček a stropních konstrukcí.   

URSA  

v rolích např. typ  DF39 , DF 37, SF 35, SF32 
v deskách typ TWP 1   

KNAUFINSULATION 

v rolích např. typ TI 140 Decibel 038
v deskách typ TP 115

Tepelná izolace na bázi kamenné vlny (čediče)


Dále nabízíme tepelné izolace na bázi kamenné vlny (čedič ), které mají větší objemovou hmotnost a používají se převážně jako akustické a protipožární izolace / kročejová izolace podlah, akustické a protipožární příčky a stropy,... . 

NOBASIL ( KNAUFINSULATION )


ROCKWOOL  
   

Trocha teorie

 
Tepelně izolační vlastnosti charakterizuje součinitel tepelné vodivosti λ [ W/m.K ]. Standardní hodnotou pro tepelné izolace je v současnosti λ = 0,039 W/mK .  Existují izolanty s různou hodnotou λ , ale čím je tento součinitel nižší, tím má materiál lepší tepelně izolační vlastnosti.  
Někteří výrobci ve svých brožurách uvádějí tepelný odpor (součinitel prostupu tepla)
 R (U) = d / λ  [ m2K/W ]
, tato hodnota nám charakterizuje tepelně izolační vlastnosti vztažené k tloušťce izolačního materiálu, tzn. čím větší je tloušťka tepelného izolantu, tím bude také větší tepelný odpor.


Home