parotěsné folie

Parotěsné folie

Parotěsné folie zabraňují pronikání vodních par z interiéru budov do střešní konstrukce a izolace, kde jinak tyto páry kondenzují a způsobují vznik plísní, hnilobu dřevěné konstrukce domu a snížení tepelně izolačních vlastností střešní izolace. Vodní páry vznikají činností člověka v domě např. při vaření, sprchování, ale i při dýchání vzniká vodní pára. 

Jedním z nejdůležitějších parametrů je Ekvivaletní difuzní tloušťka [sd] , která nám udává jakou tloušťku musí mít vrstva vzduchu, aby kladla stejný difuzní odpor jako daná parotěsná folie. Tato veličina nám vlastně vyjadřuje těsnost materiálu. 

PE folie

PK-BAR Special 110
Parotěsná folie je většinou třívrstvý materiál, kdy mezi dvě vrstvy PE folie se vkládá nosná PE mřížka, která zajišťuje pevnost. Folie se vkládá mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti např. sádrokarton nebo palubky. Všechny spoje, průchody kabelů a napojení na ostaní konstrukce musí být utěsněny páskami nebo tmelem.
Běžné PE parotěsné folie mají sd 40-50m.   

Reflexní folie

PK-BAR ALU 130
Reflexní folie je třívrstvý materiál, kdy mezi vrstvu reflexní hliníkové folie a PE folie je vložena PE mřížka. Reflexní vrstva potom odráží sálavou složku tepla zpět do místnosti. Montáž probíhá stejně, ale abychom dosáhli reflexního účinku musí reflexní strana folie směřovat do interiéru a mezi reflexní vrstvou a vnitřním obkladem místnosti musí být mezera minimálně 3cm. Reflexní folie mají sd  100-200m


Home