polystyren

Pěnový polystyren EPS

pěnový polystyren EPS
Pěnový polystyren ( EPS ) patří mezi tepelné izolace s mnoha možnostmi využití ve stavebnictví. Požívá se hlavně k zateplování fasád, ale také pro izolaci podlah, stropů a šikmých střech.

Vyrábí se pěněním kuliček styrenu /perlí/ pomocí vodní páry o teplotě 90OC do velkých blokových forem, kde se spojí do homogenního bloku. Po vyjmutí z formy se blok nechává  tzv. stabilizovat, protože se ještě několik dní zmenšují jeho rozměry. 

Různé druhy polystyrenu EPS se od sebe odlišují číslem, které charakterizuje pevnost v tlaku v kPa - 50, 70, 100, 150, 200, 250 a písmenem : 

Z
- základní -   použití do podlah, nevyžaduje se vysoká přesnost rozměrů

S
- stabilizovaný - použití pro izolaci plochých střech      

F
-  fasádní - použití na fasády, vyžaduje se vysoká přesnost rozměrů desek 

Extrudovaný polystyren XPS

extrudovaný polystyren XPS

Dalším druhem je extrudovaný polystyren ( XPS ). Vzhledem ke svým vlastnostem - velmi nízké nasákavosti a vysoké pevnosti v tlaku se používá tam, kde pěnový polystyren použít nemůžeme, např.tepelná izolace fasád pod úrovní terénu, podlah s vysokým zatížením, izolace pod bazény, atd

Vyrábí se extruzí /vytlačováním/ taveniny krystalového polystyrenu do forem za současného sycení vzpěňovadlem. Vyrábí se s hladkým povrchem /použití do podlah/ nebo drsným povrchem /použití na fasády/. Hrany jsou rovné nebo s polodrážkou.  

Home